ABBYY FineReader 12 Corporate Tam Özellik Listesi

 

Tam özellik listesi

Rakipsiz OCR Doğruluğu

Olağanüstü Tanıma Doğruluğu 

ABBYY çatısı altında yapılan testlere göre, metin tanımada %99,8'e varan bir doğruluk oranı sunar.

Çok Dilli Belgeleri Tanıma

Yeni diller eklendi!Her türlü dil kombinasyonuyla 190 farklı dilde belgeyi işler**; 48 dil için tam sözlük desteği dahil.

Belge Dillerini Otomatik Algılama

Her türlü dil kombinasyonunu destekler ve sözlük desteği sunar.

Microsoft® Word Özel Sözlük ile Entegrasyon

Sektörel veya endüstriye özel belgelerin işlenmesi için özel kelime listeleri oluşturulmasına olanak tanır.

Özel Kullanıcı Sözlükleri

Kullanıcılar kelime ekleyebilir ve özel sözlükler oluşturabilir.

Yazı Tipi ve Yazı Tipi Stilini Koruma 

Geliştirildi!

Akıllı Arka Plan Filtreleme

Daha iyi tanıma sonuçları elde etmek için, OCR tanıma işleminden önce gri tonlamalı veya renkli görüntüleri siyah-beyaza dönüştürürken otomatik kontrast ayarı yapan dinamik eşik teknolojisini kullanır.

Standart dışı paragrafların işlenmesi 

Dikey, Renkli ve Ters Metinleri Tanıma 

Barkod tanıma

1-D ve 2-D Barkodları Tanıma

Fakslar ve Daktiloyla Yazılmış Belgeler için Tanıma Modu

Kullanıcıların belirli bir belgenin "baskı türünü" belirlemesine ve bunu tüm metne, seçilen bloklara ve tablo hücrelerine uygulamasına olanak tanır.

Sayfa Düzeni ve Biçimlendirmeyi Aynen Koruma

Belge Düzenini Koruma

Şemalar ve Tablolar için Güçlendirildi!FineReader çok sayfalı belgelerin yapısını korur ve belgenin sayfa düzeni öğelerinin neredeyse tümünü muhafaza eder: İçindekiler, üst bilgiler ve alt bilgiler, şemalar, diyagramlar, metin sütunları, resimler, tablolar ve daha nicesi dahil.

Tablo Yapısını Yeniden Oluşturma

Geliştirildi! Birden fazla sayfaya yayılan tablolar dahil her türlü tabloyu ve çalışma sayfasını doğru bir şekilde tanır ve Microsoft® Word veya Excel® içinde tamamen düzenlenebilir şekilde yeniden oluşturur.

Tablo Hücresi İçeriğini Tanıma 

Hücre türünün ve metin yönü, resimler, dil ve rakamlar gibi hücre özelliklerinin FineReader'daki Görüntü penceresi içinden belirlenmesine olanak tanır.

Çok tablolu belgeleri dönüştürme

YeniOrijinal Belgedeki Her Sayfayı Microsoft Excel'de Ayrı bir Sayfaya Dönüştürün

Görüntü Başlıklı Tabloları Excel'e kaydedin

YeniExcel'e kaydederken resimleri korur.

Yer İşaretleri ve Numaralamayı Yeniden Oluşturma

Madde imleri ve numaralandırmayı yerel Microsoft Word listesine dönüştürür.

Dergi Tarzı Sayfaları Doğru Tanıma

Metinle bütünleştirilmiş karmaşık sayfa görüntülerinin otomatik olarak ve doğru dönüştürülmesini sağlar. Belgelerin arka plan grafikleri ile verimli bir şekilde işlenmesi için kullanıcılar metin alanlarını manüel olarak işaretleyebilir.

Köprü Bağlantıları Koruma

Bağlantıları algılar ve bunları gerçek köprü metinlerine dönüştürür.

Sözleşme Tipi Belgelerin İşlenmesi 

İmza veya Şirket Mühürleri içeren Belgeleri Tanıma

Satır Numaralarını İşleme

Çeşitli Türlerde Hukuki Belgelerden Satır Numaralarını Kaldırma 

Çok Sayfalı Belgeleri Yeniden Yapılandırma

ADRT® (Uyarlanabilir Belge Tanıma Teknolojisi)

Güçlendirildi! Orijinal dosyanın yapısını korumak için, ABBYY ADRT her çok sayfalı belgeyi, bağımsız sayfalardan oluşan bir yığın yerine tek bir bütün olarak analiz edip işler. Aşağıdaki biçimlendirme unsurlarının yeniden yapılandırılmasına olanak tanır:

 • Hiyerarşik başlık yapısı 
 • İçindekiler 
 • Üstbilgiler, altbilgiler 
 • Dikey üst bilgiler 
 • Sayfa numaraları 
 • Dipnotlar 
 • Yazı tipleri ve yazı tipi stilleri 
 • Resim/tablo/şema yazıları 
 • Mantıksal Metin Akışı 
 • Kenar Notları

Verimlilik ve Daha Hızlı Sonuçlar

Hızlı Belge Açma

YeniArtık belgeler eskisine oranla çok daha hızlı ve içeriğe erişimi engellemeden açılıyor; böylece kullanıcılar sayfaları anında görebiliyor.

Otomatik Arka Plan Tanıma

Yeni! Belge açılır açılmaz OCR işlemi arka planda çalışmaya başlayarak kullanıcıların, zaman kaybetmeksizin, tanınan alanları düzenlemeye, sayfaları taşımaya veya kopyalanacak bölümleri seçmeye başlamalarına olanak tanır.

Hızlı İşleme Modu

Kapsamlı okuma moduna kıyasla %40* daha hızlı tanıma sağlar.

Yüksek Hızlı, Çok Çekirdekli İşlemci Kullanımı

İş akışını geliştirmek ve hızı arttırmak için çok sayfalı belgeler işlemciler arasında bölünür ve paralel olarak gerçekleştirilir.

Özelleştirilebilir Hızlı Görevler

Kullanıcının özel dönüşüm görevlerini oluşturma ve FineReader başlangıç ekranındaki özel sekmeye ekleme.

Kullanıcı Özel Hızlı Görevlerini Paylaşma

Oluşturulan özel görevler benzer belge yönetim işleriyle uğraşan (ör. aynı firmada veya bölümde) diğer FineReader kullanıcılarıyla paylaşılabilirler.

Katılımsız işlem için Hot Folder uygulaması

Geliştirildi! Bir lokal sürücüde, ağ sürücüsünde, FTP sunucusunda belirtilen bir klasörün veya posta kutusunun takip edilmesini ve buraya yeni bir dosya gönderildiğinde otomatik olarak FineReader tarafından dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Bir kullanıcı aynı anda çok sayıda görevi çalıştırabilir, durdurabilir ve yönetebilir.

HotFolder: Zamanlanmış Dönüşüm

HotFolder işlem görevleri zamanlaması tanımlayın: sürekli çalıştırın, görevin belirli bir zaman çalıştırılmasını sağlayın veya tekrarlanan bir zamanlama belirleyin.

Hot Folder: Alt Klasörlerden Ayrı Belgeler Oluşturma

Yeni! Bir HotFolder görevi tarafından takip edilen bir konumdaki tüm alt klasörlerdeki tüm belgelerin ayrı çıkış belgesi olarak dönüştürülmesini sağlar.

Posta Kutusu Takibi

Eposta ile gönderilen ekleri ve çok işlevli yazıcından (MFP) taranan belgeleri otomatik olarak tanır.

ABBYY Business Card Reader

Kağıt kartvizitlerdeki kişi bilgisini, Microsoft Outlook veya Salesforce.com kişilerine aktarır ve elektronik kartvizit formatında (*.vcf) kaydeder. Özel kartvizit tarayıcıları, geleneksel tarayıcılar veya çok işlevli yazıcılarla birlikte çalışır.

ABBYY Screenshot Reader (Sadece Kayıtlı Kullanıcılar için)

Windows Explorer dosya menüleri, hata mesajları, Web sayfaları, Flash sunumları ve ekran üzerindeki daha birçok alanda yer alan metin veya tabloları hızla alır.

Hızlı Metin ve Tablo Çıkarma

Kopyalanacak bölümleri, tüm belgenin tanınmasını beklemeden seçin

Yeni! Belgenin geri kalanının işlenmesi için beklemeden sadece seçilen bölümleri ve sayfaları tarayarak zaman kazandırır.

Belge, metin, resim vb. bölümlerinden anında alıntı yapın

Yeni! Sadece metinler kopyalanmakla kalmaz, tabloların biçimlendirme ve orijinal yazı tipleri de hemen kullanabileceğiniz şekilde hedef belgenize aktarılır! 

Arşivleme ve İçinde Arama Yapılabilen PDF'ye Dönüştürme

İçinde arama yapılabilen PDF'ye Kayıt

Arşivleme için Arama Yapılabilir PDF'ler oluşturur.

PDF Dosyalarının Kaydedilmesi için Önceden Tanımlanmış Profiller

Profil türleri: En iyi kalite, Kompakt boyut, Dengeli

Uzun Süreli Arşivleme için PDF/A Formatında Kayıt

PDF/A arşivleme standardını destekler.

Farklı PDF (ve PDF/A) Türlerine Kayıt***

Seçenekler: Görüntü altında metin, Metin altında görüntü, Metin ve resimler, Sadece Görüntü

PDF'lerin Paylaşımı ve Arşivlenmesi için MRC Sıkıştırma

Çıktı PDF'lerinin boyutunu optimize eder.

PDF Yer İmleri Oluşturma 

Daha kolay gezinti ve okuma için PDF yer imlerini otomatik olarak yeniden yapılandırır.

Geniş Kapsamlı PDF İşleme 

Metin katmanı olmayan taranmış dosyalar (salt resim PDF'ler) dahil her türlü PDF'yi ve standart dışı kodlanmış dosyaları işler.

Etiketli PDF Belgesi olarak Kaydetme

Etiketli PDF'ler elde taşınan cihazlar ve ekran okuyucu aygıtlar için optimize edilmiştir. Bu formatta, metin otomatik olarak o anki ekran boyutuna sığacak şekilde yeniden biçimlendirilir.

Görme Bozukluğu olan Kullanıcılar için Erişim

Dönüştürülmüş belgelerin içinde arama yapılabilmesi, bu belgeleri görme bozukluğu olan kişiler için de daha erişilebilir hale getirir.

Belge Özelliklerini Çıkarma

ABBYY FineReader PDF dosyalarını dönüştürürken şu meta veri türlerini koruyabilir: başlık, konu, yazar ve anahtar kelimeler.

PDF içindeki Dahili Bağlantıları ve Köprü Bağlantıları Algılama

Oluşturulan belgelerde dosya içi bağlantıları ve köprü bağlantılarını korur.

PDF Düzeltme

Kullanıcıların doğrudan FineReader metin düzenleyici içinden PDF dosyalarında düzeltme yapmalarına olanak tanır.

Tam Metin Arama/Bul ve Değiştir Aracı

Kullanıcıların metni başka bir uygulamaya kaydetmeksizin sözcük ve tümceleri bulup değiştirmesine olanak tanır.

Kolay Okuma veya Arşivleme için DjVu'ya Aktarın 

ABBYY FineReader 12, DjVu'ya kaydetmeyi mümkün kılarak en az yer kullanımıyla yüksek kaliteli okunabilir görseller sunar.

Sonuçları Doğrulama ve Düzeltme

Redaksiyon için Doğrulama Aracı

Güçlendirildi!Sözlüklerde bulunmayan şüpheli karakterleri ve kelimeleri vurgular ve değiştirilmesi için alternatifler sunar. Asya dillerinde kullanılan ideogram karakterler için de alternatifler sunulur.

Klavye kısayolları ve sekme düğmesi ile doğrulama işlemleri arasında geçiş yapın

Yeni! Klavye kısayolları ve sekme tuşuyla gezinin.

Biçim Düzeltme ve Doğrulama Tek Araçta Birleştirildi 

Yeni! Metin dönüştürme sonuçlarını kontrol ederken biçimlendirmeyi düzeltmenize de olanak tanır.

Metin Düzenleyici

Akıllı Metin Düzenleyici, belgelerin sayfa düzenlerini gözden geçirmenize ve kaydetmeden önce kolaylıkla düzeltmenize olanak tanır.

Belge Stillerini Düzenleme

Kullanıcıların kolaylıkla yazı tipi stilleri oluşturmalarına ve bunları değiştirmelerine ve birleştirmelerine imkan veren özel bir Stil Düzenleyici sunar.

Belge Sayfalarını Yeniden Numaralama 

Çift yönlü tarama veya kitap sayfalarının ayrılması sonrasında sayfaların kolaylıkla yeniden numaralanmasına olanak tanır.

Gereksiz Öğeleri Kapatın

Çıktı Belgelerinde Üst ve Alt Bilgilerin, Numaralı Listelerin, İçindekiler Tablosunun ve Dipnotların Oluşturulmasını Kapatma Seçeneği

Redact Sensitive Information Removes sentences or words from the entire document for safe sharing with colleagues or customers.

Akıcı Kullanıcı Arayüzü

Sonuç Odaklı Arayüz

Güçlendirildi!Önemli işlevler kolay erişim için yüksek düzeyde birlikte gruplandı; menülerin derinliklerine inmenize gerek yok.

Akıllı Hızlı Görevler 

Güçlendirildi!Önceden Tanımlanmış Görevler en çok kullanılan OCR işlemlerinin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlar. Artık FineReader ana penceresini açmadan birkaç tıklamayla bu görevleri gerçekleştirebilirsiniz. 

Harici Uygulamalar, Windows Başlat Menüsü ve Windows 8 Başlangıç Ekranından Tek Adımda Dönüştürme

 • Microsoft Office'ten erişim (Microsoft Word, Excel® ve Microsoft Outlook®)
 • Windows Explorer'dan Sağ Tıkla erişim
 • Windows Başlat menüsündeki FineReader klasöründen erişim
 • Yeni! Tek Tıklamalı Görevlere artık Windows 8 başlangıç ekranından erişilebilir.
 • Açılan Belgeler için Hızlı Önizleme 

  Belgeleri açmadan önce önizlemenize olanak tanır; böylelikle işlenmesini istediğiniz sayfaları veya belgeleri kolayca seçebilirsiniz.

  Çoklu Uygulamalar, Panoya ve E-Postaya Doğrudan Aktarım

  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint®, Apache OpenOffice.org™ Writer ve Adobe® Acrobat/Reader uygulamaları desteklenir. FineReader ayrıca e-posta uygulamalarına, web tarayıcılara ve panoya aktarmayı da destekler. 

  Kullanıcı Arayüzü için Geniş Dil Seçenekleri

  FineReader yirmi dört arayüz dilini destekler.

  Belge Bölme Aracı 

  Karışık türde belgelerin topluca dönüştürülmesini kolaylaştırır. 

  FineReader'dan Doğrudan Yazdırma

   

  El Aracı

  Kullanıcıların Görüntü Penceresindeki resimleri taşımalarına olanak tanır.

  Daha İyi Tanıma Doğruluğu ve Görünüm için Tarama ve Fotoğraf Önişleme

  Otomatik Dijital Fotoğraf Önişlemesi 

  Geliştirildi!Standart dijital fotoğraf makineleri ve akıllı telefon kameraları ile yakalanan görüntüler otomatik olarak önişlemeden geçirilir. Önişleme şu işlevlerden oluşur:

  • Yeni! Çoklu sayfalarda yamukluklar otomatik olarak kırpılır
  • Sayfa yönlendirmesi algılanır 
  • Eğik metin satırlarını düzleştirilir 
  • İkili sayfalar bölünür 
  • Eğrilikler giderilir 
  • Görüntü çözünürlüğünü düzeltme 
  • 3D perspektif bozuklukları düzeltilir (Yamukluk sorunları düzeltilir) 
  • Renk işaretleri kaldırılır 
  • Belge renkleri standart haline çevrilir 

  Fotoğraflar için genişletilmiş önişleme seçenekleri

  • Yeni! Sayfa kenarlarını algılama
  • Yeni! Sayfa arka planını beyazlaştırma
  • ISO gürültülerini azaltma 
  • Hareket bulanıklığını giderme
  PDF'ye Dönüştürülen Dosyalarda Karakter Görünümünü Düzeltmek için PreciseScan Teknolojisi Yeni!İşlenmiş dosyaların görsel olarak daha iyi görünmesini sağlar.
  Manüel Görüntü Önişleme Araçları Fotoğraf ve taramaların düzeltilmesine yönelik tüm görüntü önişleme işlevleri birlikte gruplanmıştır ve Görüntü Editörü penceresinden kolaylıkla erişilebilir.
  Manüel Görüntü Düzenleme Araçları

  Geliştirildi! Geliştirilmiş araç grupları şunlardır:

  • Görüntüleri birden fazla sayfaya bölme 
  • Yeni! Arka plan rengini temizleme ve aydınlatma
  • Yeni! Temel iş belgelerinden renkli mühürleri, renkli kalem veya markör işaretlerini kaldırma
  • Döndürme (90°, 180°, 270°) 
  • Kırpma 
  • Ters Çevirme 
  • Görüntü çözünürlüğünü düzeltme 
  • ISO gürültülerini düzeltme 
  • Yamuk bozukluklarını kırpma 
  • Bulanık görüntüleri düzeltme 
  • Parlaklık 
  • Kontrast 
  • Düzeyler 
  • Silgi 

  Değişikliklerin Uygulanacağı Sayfaları Seçin

  Değişikliklerin tüm sayfalara, tek sayılı sayfalara, çift sayılı sayfalara ve bir veya daha fazla seçilmiş sayfaya uygulanmasına olanak tanır.

  E-kitap Oluşturma

  EPUB ve FB2 Formatları

  Geliştirildi! EPUB ve FB2 dahil en popüler formatlarda e-kitap oluşturmaya olanak tanır. En yeni EPUB 3 şartnamesi için destek eklenmiştir.

  Amazon KindleTM Hesabına Gönderin 

  Daha sonra başka bir cihazda okumak üzere elektronik metni Kindle hesabınıza gönderebilirsiniz.

  Bulut Depolama Hizmetleri ile Belge Alın ve Gönderin – Şimdi Daha da Kolay!

  Bulut Depolama Hizmetleri ile Çalışma

  Yeni!Aç ve Kaydet iletişimlerinde Belge Almak ve Göndermek için Bulut Depolama Hizmetlerini Kullanın (örn. Dropbox, OneDrive veya Google Drive)
  Microsoft SharePoint®, SharePoint Online/Microsoft Office 365'ten Dosya Alma ve Kaydetme Daha Kolay Geliştirildi! Yeni Belge Kaydetme ve Açma iletişimleri SharePoint üzerinde saklanan dosyalara daha kolay erişim sağlar.

  Ağ ve İşbölümü

  Ağ Tarayıcısı ve Çok İşlevli Yazıcı Desteği

  HotFolder içerisinde katılımsız belge dönüşümü yeteneği.

  Otomatik Ağ Yüklemesi

  Yöneticilerin Active Directory, Microsoft Systems Management Server veya komut satırını kullanarak yazılımı sunucudan iş istasyonlarına uzaktan yüklemesine olanak sağlar.

  Ağdaki Lisansların Yönetimi

  Ağ yöneticileri, özel Lisans Yöneticisi uygulamasını kullanarak yazılım kullanımını ve lisansları görüntüleyebilir ve yönetebilirler (lisansları belirli iş istasyonlarına atama, yeni lisans ekleme vs).

  Terminal Server Desteği

  Eş zamanlı lisanslı yazılım, terminal sunucularda çok kullanıcılı modda kullanılabilir, böylece çok sayıda insan aynı anda çalışabilir.

  Paylaşılan Diller ve Sözlükler

  Birden fazla kullanıcının ağdan ulaşılabilir kullanıcı dillerine ve sözlüklere aynı anda erişmesine izin verir; kullanıcılar isim, kısaltma ve sektörel terimleri paylaşılan sözlüklere ekleyebilirler.

   *ABBYY içinde yapılan testlere göre, doğruluk ve biçimlendirme sonuçları, belge kalitesi ve tarayıcı ayarları gibi faktörlere göre değişebilir.  
  **Desteklenen dillerin sayısı bazı yerel ABBYY FineReader 12 sürümlerinde değişebilir. 
  ***http://www.abbyy.com/Legal/Third_Party