Etkinlikler


Konu  Tür  Tarih  Katılım 

COMSOL MULTIPHYSICS yemek arası uygulamalar: Giriş Kısım I / Introduction to COMSOL MULTIPHYSICS Part I

COMSOL arayüzü ve metodolojisi - Kavramsal yaklaşım - Modelleme adımları - Temel görüntüleme araçları

Ücretsiz Webinar

11.10.2018 12:30-13:30 Rezervasyon

COMSOL Multiphysics'e giriş Kısım II : Çoklu-Fizik Simülasyonlar / Introduction to COMSOL Multiphysics Part II

COMSOL arayüzü ve metodolojisi - Kavramsal yaklaşım - Modelleme adımları - Temel görüntüleme araçları

Ücretsiz Webinar

25.10.2018 12:30-13:30 Rezervasyon

Comsol Yoğunlaştırılmış Eğitim

Comsol Yoğunlaştırılmış Eğitim - Cumartesi

Eğitim

27.10.2018 10:00-16:00 Rezervasyon

COMSOL MULTIPHYSICS yemek arası uygulamalar: Laser Isıtma ve Faz Dönüşümü /COMSOL MULTIPHYSICS Lunch-Break Applications : Laser Heating and Phase Change

Katı geometri üzerinde hareketli lazer ile ısıtma ve malzemenin faz değişimi ile değişen fiziksel özellikleri KISA MODEL

Ücretsiz Webinar

8.11.2018 12:30-13:30 Rezervasyon

Comsol Yoğunlaştırılmış Eğitim

Comsol Yoğunlaştırılmış Eğitim - Cumartesi

Eğitim

24.11.2018 10:00-16:00 Rezervasyon

Comsol Yoğunlaştırılmış Eğitim

Comsol Yoğunlaştırılmış Eğitim - Cumartesi

Eğitim

29.12.2018 10:00-16:00 Rezervasyon